Ứng dụng này sử dụng dữ liệu vị trí của bạn để cho phép các trang web, chẳng hạn như Google Maps, để cung cấp vị trí các dịch vụ nhận. Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này trên các trang tùy chọn.